Om oss

- Det finns ingen handbok om permakultur på Svenska... då får vi skriva en själva!

Familjen Arvidsson består av Ylva och Johan och vår vuxna dotter Siri. Under många år bodde vi i Göteborg. 2008 fick vi klart för oss att den ekonomiska kris som då svepte över världen inte var en vanlig lågkonjunktur. Den här gången skulle ingenting återvända till det normala igen. Det vi i västvärlden uppfattar som "normalt" kräver ständig ekonomisk tillväxt och evig tillväxt är inte möjlig i ett ändligt system - typ vår planet. Vår civilisation har nått tillväxtens gränser. När vi väl förstått att framtiden inte kommer att bli större... tvärtom, sålde vi vårt hus i Göteborg och flyttade till  Borrabo, en gammal avstyckad gård mitt i Västra Götaland. Vi ville kunna odla en smula till husbehov och lära oss att leva med mindre energi och ekonomi...


Permakultur är det bästa redskap vi hittat för att forma ett annat sätt att leva. Permakultur utgår från att ekosystemen är de enda långvarigt uthålliga systemen på jorden och att det är klokt att försöka efterlikna dem.  Man måste inte bo på landet för att kunna ha glädje av permakultur,  alla som har möjlighet att  påverka den minsta lilla plätt jord, om så bara i en kruka i ett fönster, kan göra det på ett sätt som är bra för ekosystemen. Stadsodling, i parker, på tak och på överbliven skräpmark är ett växande fenomen både utomlands och i Sverige.


Permakulturens förhållningssätt  har ingående prövats i praktiken sen tidigt 1980-tal runt om i världen. I Australien, USA, Kanada och i många Europeiska länder har permakulturister framgångsrikt arbetat med att förbättra jordar, öka den biologiska mångfalden, spara och lagra energi, bygga ekonätverk och sluta kretslopp. I Sverige har permakultur funnits i många år, men hittills har all litteratur varit på engelska. Vi bestämde oss därför för att tillsammans skriva, illustrera och ge ut en trädgårdshandbok om permakultur på Svenska, anpassad efter svenska förhållanden.


Permakultur är framtiden!